Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

w Iwkowej

Caritas


Kościół, którego celem jest uświęcenie i zbawienie ludzi, ma trzy zasadnicze zadania:
1. przekazywanie Objawienia Bożego, aby rodziła się wiara;
2. sprawowanie Eucharystii i sakramentów św., które są źródłem łaski;
3. troska o potrzebujących, aby wprowadzać w życie najważniejsze przykazanie miłości.

Celem Caritas jest propagowanie miłosierdzia chrześcijańskiego, kierowanie działalnością dobro- czynną i współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą charytatywną.

Caritas Diecezji Tarnowskiej został powołany przez Biskupa Franciszka Lisowskiego w 1937 roku, rozwiązany przez władze komunistyczne w 1950r., reaktywowany w 1989 roku przez Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Parafialny Oddział Caritas w obecnej formie działa od 1999 roku. Przewodniczącym z urzędu jest proboszcz, zastępcę i cały zarząd zatwierdza Zarząd Diecezjalny. Aktualnie zadania zastępcy pełni pani Małgorzata Duda. Zespół parafialny spotyka się co miesiąc w drugą środę miesiąca. Parafialny Oddział nie otrzymuje dotacji z zewnątrz, może udzielać pomocy ze środków, które sam wypracuje. W sytuacjach nadzwyczajnych można zwracać się do Zarządu Diecezjalnego.