Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

w Iwkowej

Honorowa Straż NSPJ


Arcybractwo Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa ma 150 lat. Zapoczątkowała je francuska wizytka /Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny/ s. Maria od Najświętszego Serca. Celem Wspólnoty jest szerzenie czci, uwielbienia i wynagradzania Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi. Członkowie Bractwa wybierają jedną godzinę i ofiarują w tych intencjach wszystko, co się w niej wydarzy (solidnie wykonane obowiązki, modlitwy, cierpienie...). Ma to być godzina obecności na wzór „pierwszej Straży”, Maryi, Jana Apostoła i Marii Magdaleny pod krzyżem Jezusa na Golgocie. Ponieważ Bractwo istnieje w wielu krajach świata i należy do niego tysiące ludzi, przez całą dobę trwa czuwanie przy Sercu Jezusa.

Do Polski idea Honorowej Straży została przeszczepiona już 1869 roku. Obecnie Centrum Bractwa znajduje się w Krakowie, u Sióstr Wizytek, na ulicy Krowoderskiej 16. Moderatorem w diecezji tarnowskiej jest obecnie ks. Stanisław Łątka, proboszcz w Nowej Jastrząbce. Co roku, w trzeci piątek miesiąca ma miejsce pielgrzymka grup z poszczególnych parafii w różnych rejonach diecezji. W 2003 roku miała ona miejsce w naszej parafii; przybyło około 400 osób, przewodniczył Ks. Bp. Władysław Bobowski.

W Iwkowej Bractwo Honorowej Straży zostało założone 7.03.1998 roku. Obecnie należy do niego 132 osoby /cztery grupy po 33 osoby/. W każdy 1. czwartek Honorowa Straż prowadzi Godzinę Świętą; wtedy też dokonuje się wymiana kart. Zelatorką w parafii jest pani Cecylia Ruszaj.