Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

w Iwkowej

Grupa Modlitewna św. O. Pio


Grupy Modlitewne są dziełem św. O. Pio, który w ten sposób odpowiedział na prośbę Ojca św. Piusa XII, aby modlitwą zwyciężać zło w świecie /modlitwa za Kościół i o nawrócenie grzeszników/. Działają od 1947 roku. W diecezji tarnowskiej wielkim propagatorem Grup jest ks. Andrzej Liszka, założyciel pierwszej i największej wspólnoty przy parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu /1999 rok/. Ks. Andrzej jako diecezjalny Moderator w 2005 roku założył Grupę w Iwkowej. Zgłosiło się wtedy do Grupy ponad 80 osób. Rok później /2006/ przywieźliśmy z San Giovanni Rotondo w parafialnej pielgrzymce figurę O. Pio, którą ks. Liszka 24 września poświęcił; w tym też roku otrzymaliśmy relikwie św. Stygmatyka.

Grupy mają statut i formy organizacyjne. W naszej parafii przewodniczącą Grupy jest pani Jolanta Zięba. Na czuwaniu modlitewnym spotykamy się w każdy drugi piątek miesiąca. Od lipca 2013r. po czuwaniu jest możliwość prywatnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godziny 22.