Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

w Iwkowej

Grupa młodzieżowa


Już od kilku lat w naszej parafii istnieje i działa grupa młodzieżowa. Obecnie w jej skład wchodzi około 50 osób. Młodzieżą opiekuje się ks. wikariusz Wojciech Cabak. Grupa spotyka się w każdy piątek po Mszy Świętej wieczorowej w sali katechetycznej. Należą do niej osoby w różnym przedziale wiekowym: gimnazjaliści, młodzież ze szkół średnich jak i kilkoro studentów. Piątkowe spotkania owocują bliższym poznaniem Boga, lepszym zrozumieniem otaczającego nas świata i problemów. Często organizowane są wspólne wyjazdy takie jak np.: wyjazdy w góry, do kina, na lodowisko, koncerty a także wspólne ogniska i gry zespołowe. Poprzez aktywne spędzanie czasu zawiązują się mocne i trwałe przyjaźnie oraz poczucie odpowiedzialności za innych. Co roku młodzież wraz z księdzem wyjeżdża na Spotkanie Młodych w Dębowcu i na Lednicę. W tym roku, była także obecna w "Strefie Młodych Serc" w Nowym Sączu, podczas odpustu w parafii św. Małgorzaty, oraz na "Sądeckim RIO" w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Grupa młodzieżowa często aktywnie uczestniczy w Mszach Świętych i uroczystościach, ubogacając je śpiewem i grą na instrumentach.


Nie wiesz jak spędzić piątkowy wieczór?
Czujesz, że czegoś brakuje w Twoim życiu?
Pragniesz pogłębić swoją więź z Jezusem i poznać interesujących ludzi?
Nie czekaj! Przyjdź w piątek na salę katechetyczną.

/tekst: Agata Szczepańska/

Staraniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozpoczęła swoją działalność konferencją prasową w Sekretariacie Episkopatu Polski Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA. Jest ona portalem internetowym www.maika.com.pl dającym możliwość gromadzenia w jednym miejscu maksymalnie dużej ilości informacji dotyczących inicjatyw i tematów związanych z duszpasterstwem młodzieży. Publikujemy informacje nadsyłane ze środowisk krajowych i polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem parafii i wspólnot lokalnych. MAIKA jako agencja informacyjna poprzez zamieszczanie materiałów nie tylko informuje o różnorodnych inicjatywach, ale także propaguje angażowanie się młodzieży w życie Kościoła, daje również możliwość poszukiwania nowych pomysłów duszpasterskich. Korzystając z serwisu informacyjnego MAIKA można jednocześnie w bardzo prosty sposób umieszczać informacje, zaproszenia związane z tym, co się dzieje w parafiach, wspólnotach w zakresie duszpasterstwa młodzieży. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z MAIKI. Bliższe informacje w załączniku zawierającym folder informacyjny o MAICE.

Informator o Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA